ALE-IEN

Tilbage

 Alien er forsøget på at lave en ale, der i så vid udstrækning det er muligt, kommer til at minde om en pilsner uden at være det. Baggrunden er den evige diskussion om, hvorvidt det kan betale sig at brygge pilsner som microbrygger. Her er hovedsynspunktet at det kan det ikke. Derfor "Pilzner in Discuise". Denne ale er brygget sammen med SAJH-øl i Sinding (Søren Bjerg), da vi deler synspunkt i denne sag.  Der er lavet 2 forsøg første bryg bestød af en malt skrå af ren belgisk palemalt. Dette gav en flot "Classic" udseende ale. Næste forsøg var med ren pilsnermalt. Begge øl ses herunder. Der er forsøgt med at bruge ren Saaz-humle og ren Perlehumle i første bryg. Vi syntes Perle-humlen faldt bedst ud og den er der-for brugt i 2.bryg! Gæren er overgær S-04 og øllet er generelt gæret ved - for en ale - lav temperatur 15°C i 15 dage. Derefter lagret omkring 15°C i 15 dage. De første smagstest tyder på at forsøget er lykkedes - ganske behagelig pilsner lignene øl.