Kong Knaps (Lyng) ale

Tilbage     Tilbage til nyheder

Kong Knaps Ale er en Engelsk Special Bitter (også kaldet Best Bitter)  hvor aroma humlen er erstattet med hedelyng fra Grathe Hede. Øllets bitterhed ligger omkring 35 IBU og alkoholprocent er 4.5% volumen. Der benyttes Pale- og Krystalmalt samt en smule Black Wheat. Derforuden Fuggle humle og  ca. 200 gram hedelyng blomster, plukket ved det historiske Kong Knaps Dige, som bl.a har lagt ryg til slaget på Grathe Hede mellem Svend Grathe og Valdemar den Store i 1157 (Valdemar vandt - og Svend Blev dræbt af Gråbonden - så det var specielt bittert for ham, men mon ikke hans mænd fik noget Gravøl! :-)). Øllets farve ligger på godt 40 EBC, hvilket giver det en flot rød-brun farve.

Til venstre ses den sejrrige Kong Valdemar - han ku' vist godt trænge til en øl!